top of page
Search
  • Writer's pictureNiklas R. B. Slettevoll

TJENESTEN FOR BYGDA

Updated: Sep 23, 2021

Som etterfølgere av Jesus har vi blitt gitt et ansvar, et privilegium, et mandat, som enkeltpersoner og som fellesskap, til å gå fram i fred, kjærlighet, hellighet og rettferdighet i våre ord og gjerninger. Dette innebærer å være god mot bygda vår og menneskene som bor her. I lokalsamfunnet er det mange oppgaver og tjenester som må gjøres for at samfunnet skal fungere godt.Menigheten som samfunnsinstitusjon

Som en levende menighet er vi en av de viktige institusjonene i samfunnet. På samme måte som den gode, sunne familien er en grunnstein i samfunnet, er den åndelige familien i menigheten en grunnstein i et sunt samfunn. Menigheten betjener samfunnet ved å dekke deres sjelelige behov. En av våre oppgaver er å kontinuerlig be for de lokale bedriftene og organisasjonene, selv de vi ikke jobber for, fordi selv når vi ikke merker det, påvirker de livene våre.


Ulike tjenester i menigheten og i bygda

I Rom 12,4-5 skriver Paulus at menigheten som Kristi legeme har mange lemmer som alle har forskjellige funksjoner - med vekt på at det er greit å tjene i forskjellige kapasiteter. I utvidet forstand så er det sånn at vi også tjener lokalsamfunnet med våre ulike gaver. Når kristne har sine ulike yrker og arbeidsplasser, som regnskapsførere, bønder, sykepleiere og kjørelærere, har vi sjansen til å vise kjærlighet til mennesker i bygda vår som kanskje ikke kjenner Herren.


Vi er avhengige av hverandre

I Rom 12,4-5 skriver Paulus at menigheten som Kristi legeme har mange lemmer som alle har forskjellige funksjoner - med vekt på at det er greit å tjene i forskjellige kapasiteter.

I utvidet forstand så er det sånn at vi også tjener lokalsamfunnet med våre ulike gaver. Når kristne har sine ulike yrker og arbeidsplasser, som regnskapsførere, bønder, sykepleiere og kjørelærere, har vi sjansen til å vise kjærlighet til mennesker i bygda vår som kanskje ikke kjenner Herren.


Finn din tjeneste

Løft blikket utover din egen hage og se ut i bygda. Er det noe som er mulig for deg å bidra med? Du kan starte i det små, så kan Gud hjelpe deg å vokse.Et ordspråk sier at vi skal se på mauren som arbeider og lære av den. De blir ikke trette og klager ikke, men jobber godt sammen for sitt lille maursamfunn. Og Paulus skrev: «La oss ikke bli trette av å gjøre det gode, for i rette tid skal vi høste, hvis vi bare ikke mister motet. La oss gjøre det gode mot alle mens vi har anledning, særlig mot dem som er av troens folk» (Gal 6,9-10). Gjør det gode mot alle mens du fortsatt kan. Vit at vi trenger deg og at du er en ønsket del av fellesskapet.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page