top of page

Om oss

JESUS står i sentrum for hele vår virksomhet. Vi tror at Han er det viktigste, største og mest inspirerende mennesket som noensinne har levd. Men vi tror ikke bare at Han var et stort menneske, men at Han også var og er Guds eneste sønn. Jesus var Gud og menneske på en og samme tid. Han brakte med seg Guds kjærlighet overalt hvor Han gikk, og det fortsetter Han å gjøre den dag i dag. Vi tror at i et historisk øyeblikk for to tusen år siden døde Jesus som et offer for alle våre feil og svakheter, slik at vi en dag skal få leve et evig liv sammen med Gud, uten sorg eller smerte. Dette var Guds største gave til oss mennesker, at Han lot sin sønn dø for at vi skulle ha liv. Men like historisk som Jesu død var, tror vi også Hans oppstandelse fra de døde var. På grunn av at Jesus var ren og uskyldig kunne ikke døden holde på Ham, slik at Han stod opp igjen. Sånn vil det også være for alle mennesker som tror på Ham.

VI ØNSKER at alle mennesker skal få møte og bli kjent med Jesus. Gud har skapt oss mennesker med et formål, nemlig å ha felleskap med hverandre og med Ham. Det må til for å ha et liv som er komplett. Derfor jobber vi for og med alle slags mennesker, slik at flere kan få oppleve gleden ved å leve sammen med Jesus i et varmt og godt felleskap. Alle er velkomne, og vi håper at du ønsker å bli med!

TABERNAKLET var en form for telt som jødene brukte til å oppbevare sin helligste gjenstand da Moses ledet dem ut av slaveriet i Egypt, helt frem til de bygde et tempel flere hundre år senere. Vår menighet har samme navn, men ikke fordi vi besitter noen hellig gjenstand. Vi mener at Gud ikke er tilstede i én bestemt ting eller på ett bestemt sted, men i våre hjerter. På den måten er vi, Guds menighet, hellige, fordi Gud er i oss.

Anker 1
bottom of page