top of page

Barnevelsignelse

BARNA er noe av det kjæreste vi har i vår kirke, derfor ønsker vi som menighet å be om Guds velsignelse over ditt barn. For oss er barnevelsignelsen en høytidsdag, hvor vi kan være med å ønske et nytt barn velkommen inn i Guds kjærlige favn.

Anker 1
Info

Hva er en barnevelsignelse?

I vår kirke tror vi at man selv skal ta valget om å bli døpt, derfor praktiserer vi ikke barnedåp. På den måten kan man si at barnevelsignelse er vårt alternativ til barnedåp. 

Jesus sa «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem», og dette er en holdning vi ønsker å videreformidle. Som rene og uskyldige skapninger kommer barna inn i verden med blanke ark, og vi ønsker at Jesus skal være med å sette sitt preg på de arkene. 

Derfor ønsker vi som menighet å be om at Gud skal velsigne ditt barn og at Jesus skal gå sammen med barnet - hele veien. Vi tror at Gud tar imot alle barn med åpne armer, slik at en barnevelsignelse er en del av foreldrenes og menighetens måte å vise Guds omsorg for barna på. 

Hvordan foregår en barnevelsignelse?

Vanligvis arrangerer man barnevelsignelse når barna er noen måneder gamle. Barnevelsignelse skjer som en del av en søndagsgudstjeneste. I løpet av gudstjenesten vil foreldrene og barnet komme opp på scenen og bli presentert for menigheten. Deretter vil menighetens ledelse komme opp for å be en velsignelsesbønn over barnet. 

Ofte holder barnets familie en privat fest i etterkant av barnevelsignelsen, på samme måte som man gjør ved barnedåp.

Ønsker du at barnet ditt skal velsignes i vår menighet, er det bare å ta kontakt med oss. Vi hjelper med tilrettelegging for din barnevelsignelse.

bottom of page