Hva skjer?

!

KORONAVIRUS

SMITTEVERNVEILEDER:

 • Personer som kan være koronasmittet, som har symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene kan ikke delta på våre arrangement.
 • Frivillige og deltagere skal melde fra til menighetsledelsen eller pastor hvis de utvikler sykdom 1-2 dager etter samlingen.
 • Følg smittevern- og hygieneråd som er hengt opp ved inngangen og på toalettene nøye.
 • Unngå håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt.
 • Unngå å ta i ansiktet.
 • Unngå unødvendig berøring av gjenstander og flater i lokalet.
 • Host i albuekroken eller i papirlommetørkle som kastes umiddelbart. Vask hender etterpå.
 • Hold minst 1 meters avstand til andre personer (unntak for de som er i samme husstand som deg selv). Dette gjelder også ved inngang/utgang.
 • Hvis det oppstår "kø" ved inngangen, vis hensyn og vent til folk har kommet seg inn i lokalet
 • Du kan kun sitte sammen med personer fra din egen husstand.
 • Foruten de som har oppgaver i forbindelse med arrangementet, ber vi om du møter opp kort tid før arrangementet begynner. På den måten vil du oppholde deg minst mulig tid i lokalet.
 • Samlingene er også åpne for barn i følge med voksen. Det er viktig at også barna følger smittevernrådene, derfor ber vi foreldre/voksne om å passe på at deres barn ikke bidrar til å gi økt smitterisiko.
 • For de som ikke har mulighet til å være tilstede på grunn av sykdom, karantene, luftveissymptomer eller at du er i en høyrisikogruppe, ta kontakt med oss for å høre hvilke nettbaserte alternativ som er tilgjengelig for deg.
 • Alle oppmøtte vil bli registrert med navn for å kunne øke muligheten for smittesporing i etterkant (hjemmel i covid-19-forskriften).
 • Det vil ikke bli kafé eller bevertning.

Se videogudstjeneste her

Faste arrangementer:

Gudstjeneste

Vi feirer gudstjeneste hver søndag.

Oddetallsuker: Kl. 11.00

Partallsuker: Kl. 18.00

Connected

Ungdomsarbeidet Connected har samlinger hver fredag kl. 19:30

Enter

Enter samles én søndag i måneden kl. 11.00, parallelt med gudstjenesten.

Lykkeliten

Lykkeliten har åpent annenhver torsdag kl. 10.30-13.30, med gratis lunsj kl. 12.00.

Strikkedilla Kafé

En kafé for kvinner og menn i alle aldre som ønsker å strikke. 

Bønnesamling

Samling hvor vi kommer sammen for å be for og med hverandre. Åpent for alle.

 
Få med deg:
 
 
Kalender: