Hva skjer?

 FÅ MED DEG
JULEMESSEN 2021!

26.-28. november

Faste arrangementer:

Gudstjeneste

Vi feirer gudstjeneste hver søndag.

Oddetallsuker: Kl. 11.00

Partallsuker: Kl. 18.00

Connected

Ungdomsarbeidet Connected har samlinger hver fredag kl. 19:30

Enter

Enter samles én søndag i måneden kl. 11.00, parallelt med gudstjenesten.

Lykkeliten

Lykkeliten har åpent annenhver torsdag kl. 10.30-13.30, med gratis lunsj kl. 12.00.

Strikkedilla Kafé

En kafé for kvinner og menn i alle aldre som ønsker å strikke. 

Bønnesamling

Samling hvor vi kommer sammen for å be for og med hverandre. Åpent for alle.

Praying Together
 
Få med deg:
 
 
Kalender: