top of page

Småfelleskap

Vi tror at det kristne livet leves i hverdagen. Derfor har vi småfelleskap, hvor vi samles i mindre grupper i avslappende settinger for å komme nærmere hverandre. Småfelleskapene er åpne for alle som ønsker å bli bedre kjent med oss og Jesus. 

Anker 1

SMÅgrupper

Smågrupper er mindre felleskap som samles i de tusen hjem. Her samles både de som tror og de som kanskje ikke tror så veldig mye for å lære om den kristne troen, snakke om hverdagen, be sammen og for å bli bedre kjent med hverandre.
 

I vår kirke har vi tro på de nære relasjoner, både at vi har en Gud som ønsker å kjenne hver enkelt av oss og at vi skal ha gode relasjoner til hverandre. Derfor er det viktig for oss å skape rom for å være personlig på en annen måte enn man kanskje gjør på gudstjenesten i storfelleskapet.

 

Du kan bli med i en smågruppe ved å ta kontakt med oss uten å forplikte deg på noe. Uansett er du hjertelig velkommen!

Smågrupper

småfelleskap med Jesus i sentrum

CONNECTGRUPPER

Connectgrupper er et møtepunkt utenom fredagssamlingene til Connected. Her treffes man for eksempel hjemme hos en i gruppen, snakker om viktige temaer, ber sammen og lærer hverandre å kjenne gjennom sosialt samvær.
 

Ønsker du å være med på en av disse gruppene, eller har du spørsmål? Da kan du kontakte oss via facebooksiden til Connected eller via kontakt@tabernakletoyer.no for å finne ut mer.

Sjekk ut hjemmesiden til Connected

Connectgrupper
bottom of page