top of page

Misjon

Vi er en liten menighet med et stort hjerte for å hjelpe alle mennesker. Vårt arbeid strekker seg fra Øyer helt til Sør-Afrika.

Anker 1

Tabernaklet driver misjonsarbeid flere steder i verden. Vi har en misjonær som er utsendt fra vår menighet som jobber fulltid i Sør-Afrika og vi støtter misjonsprogram i Kenya. Flere medlemmer i menigheten har også vært misjonærer tidligere, som gjør at vi som felleskap har en stor iver for det arbeidet som gjøres i Afrika. 

Hvert år har vi en julemesse hvor vi samler inn midler til nødstilte barn i Afrika. Julemessen 2017 ble det samlet inn 64 900 kroner.

Vårt misjonsarbeid i
Sør-Afrika

Vårt misjonsarbeid i
kenya

bottom of page