top of page

Sør-afrika

Vårt misjonsarbeid i

Vi er en liten menighet med et stort hjerte for å hjelpe alle mennesker, og vårt arbeid strekker seg fra Øyer helt til Sør-Afrika. 

Anker 1

Ved hjelp av frivillige gaver er vi og våre støttemenigheter i stand til å drive et stort misjonsarbeid i Sør-Afrika, hvor Elin Nordby fra Øyer leder arbeidet. Hun har vært utsendt fra menigheten siden 1996 og er en viktig ressurs i lokalmiljøet hvor hun jobber. Tusenvis av mennesker har blitt berørt gjennom dette arbeidet, mange av dem hjemløse barn.

Arbeidet i Sør-Afrika er mangfoldig. I dag består det av å drive menigheter, dra på skolebesøk, hjelpe fattige og hjemløse, jobbe med barn og ungdom, tilby ledertrening og mye mer. Vi har mange medarbeidere som vier hele sin tid og hele sitt arbeid til å hjelpe mennesker til å få bedre levekår og til å bli kjent med Jesus, midt i en kultur som omfavner skikker og verdier som kan oppleves svært fremmede for mennesker i Norge. Derfor er det viktig for vårt arbeid å inkludere og trene lokale ledere.

Vårt misjonsarbeid i Sør-Afrika foregår i provinsen KwaZulu-Natal øst i landet, i områdene rundt byen Greytown. Her har vi vært med på å opprette og støtte menigheter på fem ulike steder på landsbygda, og vi håper på snart å få et eget kirkebygg i den nyeste menigheten. 

 

I Ahrens er det en menighet med tilknyttet barnehage, hvor de også har leksehjelp. Det samme gjelder for menigheten i Eshane, hvor de ukentlig samler over 150 barn på barnemøter, i tillegg til møter for ungdommer. I Mpalaza finner vi den yngste menigheten som også driver med ulike aktiviteter, men som ikke har et eget kirkebygg. To av menighetene er nå helt selvdrevne, og har i løpet av sin tid også opprettet egne utposter. Den ene av disse finner vi i Efaye, hvor de har tre utposter. Den andre er i Entembizweni og har én utpost.

 

I tillegg til vanlige gudstjenester har disse menighetene barne- og ungdomsmøter, skolemøter, kvinnemøter og barnekor. Hver uke arrangeres det fem skolemøter, som holdes på 13 ulike skoler.

Et stort problem i dette området er at mange barn og ungdommer opplever å bli hjemløse av ulike grunner. Noen fordi foreldrene er døde, noen fordi familien ikke er i stand til å brødfø dem, mens andre blir rett og slett sett på som uønsket av deres egen familie.

Heldigvis kan vi, våre støttemenigheter og de lokale medarbeiderne være med på å gi disse barna et håp om en framtid. Mange ungdommer får hjelp til å stå på egne ben, til å få seg jobb, hus og et trygt og godt sosialt miljø rundt seg. Andre barn får et sted å bo sammen med noen som tar seg godt av dem mens de vokser opp.

HIV og AIDS er et annet problem som rammer mange mennesker i Sør-Afrika, både unge og voksne. Her er vi, sammen med menighetene i området, med på å forebygge dette blant annet ved å spre kunnskap og bevissthet omkring det.

Støtt arbeidet - se liv bli forvandlet

Vi vet at dette arbeidet hjelper, men det er avhengig av frivillige gaver for å kunne drives. Det betyr at alle de menneskene som berøres trenger din hjelp for å ha et håp om en bedre framtid. Vil du bidra og se at liv blir forvandlet?

Gi en gave

Du kan helt uforpliktende gi en engangsdonasjon til vårt misjons-arbeid. Husk at du kan få skattefradrag ved gaver over 500 kr, inntil 40 000 kr per år. Det kan du gjøre ved overføre din gave til kontonummer

2002.20.21606.

Testamentarisk gave

Stadig flere velger å testamentere en gave til bistandsarbeid. Din viktigste arving kan faktisk bli en du aldri har møtt! 

Bli fast giver

Faste gaver gjør det lettere for oss å planlegge arbeidet og få mest ut av hver krone. Husk at du kan få skattefradrag ved gaver over 500 kr, inntil 40 000 kr per år. Du kan bli en fast giver ved å opprette fast betaling til kontonummer 2002.20.21606.

bottom of page