Et hjem

For alle

!

KORONAVIRUS

SMITTEVERNVEILEDER:

 • Personer som kan være koronasmittet, som har symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene kan ikke delta på våre arrangement.
 • Frivillige og deltagere skal melde fra til menighetsledelsen eller pastor hvis de utvikler sykdom 1-2 dager etter samlingen.
 • Følg smittevern- og hygieneråd som er hengt opp ved inngangen og på toalettene nøye.
 • Unngå håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt.
 • Unngå å ta i ansiktet.
 • Unngå unødvendig berøring av gjenstander og flater i lokalet.
 • Host i albuekroken eller i papirlommetørkle som kastes umiddelbart. Vask hender etterpå.
 • Hold minst 1 meters avstand til andre personer (unntak for de som er i samme husstand som deg selv). Dette gjelder også ved inngang/utgang.
 • Du kan kun sitte sammen med personer fra din egen husstand.
 • Hvis det oppstår "kø" ved inngangen, vis hensyn og vent til folk har kommet seg inn i lokalet
 • Foruten de som har oppgaver i forbindelse med arrangementet, ber vi om du møter opp kort tid før arrangementet begynner. På den måten vil du oppholde deg minst mulig tid i lokalet.
 • Samlingene er også åpne for barn i følge med voksen. Det er viktig at også barna følger smittevernrådene, derfor ber vi foreldre/voksne om å passe på at deres barn ikke bidrar til å gi økt smitterisiko.
 • For de som ikke har mulighet til å være tilstede på grunn av sykdom, karantene, luftveissymptomer eller at du er i en høyrisikogruppe, ta kontakt med oss for å høre hvilke nettbaserte alternativ som er tilgjengelig for deg.
 • Alle oppmøtte vil bli registrert med navn for å kunne øke muligheten for smittesporing i etterkant (hjemmel i covid-19-forskriften).
 • Det vil ikke bli kafé eller bevertning.

Se videogudstjeneste her

For barn

1-10 år

Vise
Øyer
Jesus

Vi ønsker å være med på å vise Øyer hvem Jesus er. Vi drømmer om at alle mennesker skal få møte Ham og følge Ham inn i et nytt og bedre liv. Vi tror at våre liv ikke er komplett uten at vi kjenner Jesus.

 

Vi gjør vårt beste for å skape et åpent og varmt felleskap, og vi ønsker deg velkommen!

 

«For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.

Paulus' brev til Efeserne  2,8-9