Et hjem

For alle

For barn

1-10 år

 FÅ MED DEG
JULEMESSEN 2021!

26.-28. november

Vise
Øyer
Jesus

Vi ønsker å være med på å vise Øyer hvem Jesus er. Vi drømmer om at alle mennesker skal få møte Ham og følge Ham inn i et nytt og bedre liv. Vi tror at våre liv ikke er komplett uten at vi kjenner Jesus.

 

Vi gjør vårt beste for å skape et åpent og varmt felleskap, og vi ønsker deg velkommen!

 

«For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.

Paulus' brev til Efeserne  2,8-9