top of page

VELKOMMEN til

ØYER PINSEMENIGHET

TABERNAKLET

For barn

1-10 år

Vise
Øyer
Jesus

Vi ønsker å være med på å vise Øyer hvem Jesus er. Vi drømmer om at alle mennesker skal få møte Ham og følge Ham inn i et nytt og bedre liv. Vi tror at våre liv ikke er komplett uten at vi kjenner Jesus.

 

Vi gjør vårt beste for å skape et åpent og varmt felleskap, og vi ønsker gjerne å møte deg!

«For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.

Paulus' brev til Efeserne  2,8-9

bottom of page