top of page

Barn og ungdom

Familie er viktig for oss. Derfor ønsker vi å kunne ha tilbud for alle aldersgrupper - også de aller minste. Her finner du en oversikt over våre tilbud for barn og ungdom.

Ingress

Vi ønsker å velsigne barna i vårt felleskap. Dette er vårt alternativ til barnedåp.

Lykkeliten er et møtested for barn i alderen 0-3 år i følge med foreldrene. Det arrangeres på dagtid annenhver uke.

Enter er et tilbud for barn mellom 1-10 år som samles i Tabernaklet annenhver søndag kl. 11.00. 

Tweens er et aktivitetstilbud for barn i 5.-7.-klasse med forskjellige aktiviteter.

Connected er menighetens ungdomsarbeid. Ungdommene har samlinger hver fredag.

Tentro er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning som du kan velge i stedet for kirkelig eller humanistisk konfirmasjon. 

Øyer pinsemenighet har siden 1978 eid og drevet Hågåsletta barnehage. Fra å være en korttidsbarnehage med én avdeling, er det i dag en fireavdelings barnehage med 72 barnehageplasser. Den har per i dag to avdelinger for barn i alderen 0-3 år og to avdelinger for barn i alderen 3-6 år. De kristne grunnverdiene har en naturlig plass i barnehagehverdagen, og legger grunnlaget for innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Hågåsletta
bottom of page