Barn og ungdom

FAMILIE er viktig for oss i Tabernaklet. Derfor ønsker vi å kunne ha tilbud for alle aldersgrupper - også de aller minste. For barn og ungdom tilbyr vi barnevelsignelse, søndagsskole annenhver søndag, ungdomssamlinger på fredager og frikirkelig konfirmasjon. Og visste du at vi eier og driver vår egen barnehage?

 

Vi ønsker å velsigne barna i vårt felleskap. Dette er vårt alternativ til barnedåp.

Enter er et tilbud for barn mellom 0-10 år som samles i Tabernaklet annenhver søndag kl. 11.00. 

Connected er menighetens ungdomsarbeid. Ungdommene samles i Tabernaklet hver fredag kl. 19.00.

Tentro er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning som du kan velge i stedet for kirkelig eller humanistisk konfirmasjon. 

Øyer pinsemenighet har siden 1978 eid og drevet Hågåsletta barnehage. Fra å være en korttidsbarnehage med én avdeling, er det i dag en fireavdelings barnehage med 72 barnehageplasser. Den har per i dag to avdelinger for barn i alderen 0-3 år og to avdelinger for barn i alderen 3-6 år. De kristne grunnverdier har en naturlig plass i barnehagehverdagen, og legger grunnlaget for innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.