top of page

Koble deg på

Hos oss har vi en rekke ulike aktiviteter som man kan delta på. Vi tror at felleskap er viktig for alle mennesker, både mellom oss mennesker, men også med Gud. Vi sikter mot å være en kirke for alle slags folk i alle aldre i Øyer, derfor gjør vi vårt beste for å ha et tilbud som gjør at akkurat du kan føle deg hjemme i vårt felleskap.

Her kan du også finne podcaster av våre prekener og diverse ressurser.

Anker 1
Gudstjeneste

Hver søndag feirer vi gudstjeneste i menighetens lokale, og alle er velkommen. Her samles hele menigheten for å synge sanger, be sammen, bli oppmuntret og ha felleskap med hverandre. Dette er et av de viktigste møtepunktene i vår kirke. Iblant holdes det også barnevelsignelse, dåp og nattverd under gudstjenesten. Annenhver søndag har vi i tillegg søndagsskole parallelt med gudstjenesten.

Nervøs for å stikke innom? Du trenger ikke å tenke på at du må synge eller be - du er selvfølgelig hjertelig velkommen uansett!

Sjekk vår kaldender her.

Småfelleskap

Det er ikke alltid like lett å snakke om tro og tvil i alle settinger, og på gudstjenestene er vi ofte en ganske stor forsamling. Derfor er det bra for oss å kunne samles i mindre felleskap - småfelleskap - for å snakke om tro, tvil, oppturer og nedturer.
 

Vi jobber med å få i gang noen grupper som kan samles i hjemmene til folk for å skape en arena for å dele hverdagen med andre. Her kan man få muligheten til å be for og med andre, synge sammen, studere Bibelen, diskutere søndagens prekentema og bare være sosial sammen med andre mennesker fra menigheten.

Les mer om småfelleskap her.

Barn og ungdom

Vi har flere ulike aktiviteter som barn og ungdom kan delta på, helt fra 0 år og oppover.

Enter er et søndagsskoletilbud for barn fra 0-10 år. Enter arrangeres annenhver søndag kl. 11.00, og det kreves ingen påmelding.

Connected er menighetens ungdomsarbeid som samles hver fredag. De driver også med band, teknisk styring, film m.m. 

Les mer om våre tilbud for barn og ungdom her, og sjekk vår kalender her for kommende arrangementer.

Podcast

Ønsker du å høre de siste preknene fra vår menighet?

Hør våre siste podcaster her.

Ressurser

Referat av den siste prekenen, spørsmål til ettertanke og andre resursser finner du her.

bottom of page