top of page

Nyttige linker

Øyer pinsemenighet eier og driver Hågåsletta barnehage.
Nettadresse: hagasletta.barnehage.no

Her kan du lese mer om pinsebevegelsen.
Nettadresse: www.pinsebevegelsen.no

Her finner du informasjon om PBU og en rekke ressurser, bl.a. til Tentro, Royal Rangers og Helt konge.
Nettadresse: www.pbu.no

Sjekk ut pinsebevegelsens misjonsprosjekter rundt omkring i hele verden.
Nettadresse: www.pinsemisjonen.no

IBRA Media jobber for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.
Nettadresse: www.ibra.no

KS er pinsebevegelsens eget magasin 
som kommer ut hver uke.
Nettadresse: www.k-s.no

Evangeliesenteret har som formål å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler.
Nettadresse: www.evangeliesenteret.no

I mammas mage er en frivillig organisasjon som ønsker å være til hjelp for foreldre som er usikre på om de ønsker å beholde barnet i magen.
Nettadresse: www.imammasmage.no

HLT er en høyskole som drives av Det norske baptistsamfunn og Filadelfiakirken Oslo på vegne av pinsebevegelsen i Norge.

Nettadresse: www.hlt.no

bottom of page