top of page

Gi en Gave

Kort, Kontant og vipps

På våre søndagsgudstjenester har du alltid mulighet til å gi en gave under kollekten. Vårt Vippsnummer er 41755.

Gave til misjon

Ønsker du å gi en gave som går direkte til vårt misjonsarbeid, så kan du bruke kontonummer 

2002.20.21606. Du kan også gi en gave til misjon med Vipps til «Øyer PM Misjon» med vippsnummer 520918.

Bankoverføring

Du kan gi en gave via bankoverføring til vårt kontonummer 2002.20.38460.

Skattefradrag

Husk at du kan få skattefradrag på gaver større enn 500 kr når du gir til oss. Skattefradraget gjelder for gaver inntil totalt

50 000 kr per år (i 2020). Les mer om skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner på Skatteetatens sider.

Anker 1
bottom of page