top of page
Search
  • Tabernaklet Øyer

NYE SATSINGSOMRÅDER I MENIGHETEN

På Læringsfellesskap i regi av Pinsebevegelsen ble lederskapet i menigheten utfordret på å sette opp tre satsingsområder som menigheten skal fokusere på for å dele troen videre. Dette ble delt på Puls-samlingen 19. januar, og her kommer en påminnelse om det som ble snakket om der.


MER TILGJENGELIGE GUDSTJENESTER

Det første er å satse på å ha gudstjenester som er mer tilgjengelige for alle. Dette innebærer å ha fast innhold, struktur og å være godt forberedt. Det skal være rom for forbønn i møtesalen etter møtene, og det er ønskelig å høre flere vitnesbyrd fra personer i menigheten. Det å dele et vitnesbyrd fra hverdagen er en veldig fin måte å enkelt dele troslivet, og kan være en fin innledning også når ungene er der før de går ned til Enter.

BRO TIL TRO

BRO er et akronym utarbeidet av SALT som til sammen sier noe om hvordan vi på en god måte kan være med å lede mennesker til tro. B står for bønn, R for relasjon og O for ord. Dette er tre viktige ingredienser når man skal dele troen med andre mennesker. Man må be for mennesker, søke relasjon med dem og dele evangeliet med sine ord. For å vite at vi lykkes med å implementere denne tankegangen i våre liv i menigheten, håper vi å se at minst 10 husstander har tatt initiativ til minst ett «møte» med andre (middag, sosialt, e.l.) - bro til tro - hvor troen deles.

EVANGELISERING I GUDBRANDSDALEN

Et tredje område er å ha to evangeliserende arrangement nordover i dalen i løpet av året. Her tenker vi f.eks. et møte av et eller annet slag, kanskje med noe opplegg på forhånd.


53 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page