top of page
Search
  • Tabernaklet Øyer

KRISTENDOMMEN I STERK VEKST

2021 har vært nok et år preget av korona, men det har ikke satt en stopper for den sterke veksten kristendommen opplever over store deler av verden.


En utvikling som kanskje ikke merkes så godt for oss i det kalde nord, er at det gode budskapet om Jesus stadig når flere mennesker i mesteparten av verden. For det er faktisk ikke slik at mennesker blir mindre religiøse, tvert imot. Og ifølge World Christian Encyclopedia er kristendommen den religionen i verden som vokser raskest hvis man ser utelukkende på antall mennesker som konverterer til troen (i motsetning til personer som «fødes» inn i en religion). Evangeliet er tross alt et budskap som appellerer til mennesker på tvers av tidsperdioder og kulturelle bakgrunner.


Innenfor kristendommen er det den pinsekarismatiske bevegelsen og de protestantiske og evangelikale kirkesamfunnene som skaper størst vekst. I midten av 2021 er det beregnet at det var 655 millioner pinsekarismatiske kristne i verden. Innen 2050 forventes det at dette tallet stiger over én milliard, og at antallet kristne kommer til å øke til 3,4 milliarder (!).


Et interessant aspekt er at antallet troende i mange områder vokser til tross for sterk motstand. I Kina for eksempel, et land som har lidd under et anti-kristent, autoritært regime i over et halvt århundre, beregner noen forskere og organisasjoner at det er omkring 100 millioner kristne i dag. Sven Thore Kloster skriver i Vårt Land at det er usikkert hvordan det vil gå med de kristne etter hvert som regimet strammer inn de kristnes frihet ytterligere, men samtidig vet vi at mye av den kristne aktiviteten selv i dag foregår som undergrunnsbevegelser i husmenigheter for å unngå kommunistregimets taktfulle blikk.


Afrika, kontinentet hvor Øyer pinsemenighet er engasjert i misjonsprosjekter, har opplevd en eksplosiv vekst i antall kristne de siste hundre årene, og det er i dag omkring 680 millioner kristne der. I Sør-Afrika tilhører 86% prosent av befolkningen kristne kirkesamfunn, hvorav 10-15 prosent er pinsekarismatiske kristne. I Kenya er prosenten av kristne i befolkningen ca. den samme som i Sør-Afrika, men så mange som 30-35% tilhører pinsekarismatiske kirker.


Likevel er den nordlige delen av Afrika fortsatt i stor grad unådd av evangeliet. Nord-Afrika, midtøsten og store deler av Asia er del av det såkalte 10/40-vinduet (se bildet, men merk at Etiopia ikke skal være med). I dette området finnes to tredjedeler av verdens befolkning og 97% av verdens unådde folkegrupper, og i mange av disse 70 landene finner man ideologier, religioner og styresmakter som enten forfølger, forbyr eller motsetter seg kristen misjon. Antallet nådde folkeslag øker bare med 0,29% per år, så her håper vi å se et gjennombrudd og et større engasjement enn tidligere fra kristne som har mulighet til å hjelpe.


Samtidig er det noen lyspunkter i 10/40-vinduet, sånn som i Kina. Også i Israel (med sine 38 unådde folkegrupper), hvor Jesus selv la grunnlaget for all misjon, har det blitt flere lokale kristne misjonsorganisasjoner, og gjennom pandemien har det blitt rapportert om mange frelste, og i 2020 vokste antallet kristne med 1,4%.


I 2022 ønsker vi at du ber om at Gud fortsatt skal velsigne arbeidet med å spre budskapet om frelsen som Jesus sørget for og at misjonærer og budbringere av alle slag skal ha kraft og mot til å stå i hva enn som møter dem av fysiske og åndelige utfordringer. Jesu seier, Gudsrikets gjennombrudd og Åndens frukter er gode nyheter for verden også i året som kommer.151 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page