top of page
Search
  • Writer's pictureNiklas R. B. Slettevoll

HVERDAGSDISIPPEL

Vi er kalt til å være disipler av Jesus, også midt i hverdagen. Men hver dag disippelgjøres vi av andre ting og andre mennesker enn Jesus, og kristne er ikke immune mot slik påvirkning hvis man ikke tar seg i vare.


Jesus kalte disipler, og forklarte at det innebar at Han skulle gjøre dem til menneskefiskere. Det var både et kall og et oppdrag. Jesus kaller faktisk alle mennesker til disippelskap, og det generelle kallet innebærer også det samme oppdraget: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, mens dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere.» (Matt 28,18-20).


Frelsen kommer ved å tro på Jesus som herre og frelser, og gjør at vi endrer status til å bli Guds barn. Dette er helt og fullt Guds verk, og våre liv som frelst bygger på grunnvollen som er Jesus. Men det nye livet Gud gir oss er ment å brukes til å vandre med Jesus, lære av Ham, leve med Ham og gjøre som Ham. Disippel er dermed ikke bare noe vi er, men også noe vi gjør.


Disippelskapet er ikke begrenset til søndagsgudstjenesten, bønnemøtet eller bibelgruppen. Det omfatter hele våre liv. Det betyr at vi må lære å være gode disipler i vår hverdag, for det er i hverdagen vi lever.


For mange av oss består hverdagen i stor grad av arbeid. Noen ganger kan arbeidet vårt oppleves som et slit, eller man kan kjenne at man ikke har lyst å jobbe. Dette kan vi kalle syndens makt over arbeidet. Men Bibelen fremholder at arbeid er noe som Gud har lagd for oss mennesker som en del av sin gode skaperordning. Dette var noe man skjønte i reformasjonen. Tidligere hadde den katolske kirke hatt tilnærmet monopol på gudstjenesten, men reformatorene skjønte at man tjener Gud også i hverdagen gjennom sitt arbeid.


Man kan altså ta gudstjenesten med seg ut av kirka på søndag og med seg på arbeid på mandag. Gjennom det så skal syndens makt over ditt arbeid brytes, og du skal være fri til å ta tilbake verdigheten og gleden over ærlig arbeid. Når vi vet at Gud bryr seg om våre daglige gjøremål og planer, så kan vi arbeide med glede og arbeidslyst, idet vi vet at vi arbeider for og tjener Herren selv.


Disippelskapet gjelder også våre naboer. Som en disippel, så kan du være lys og salt for dine naboer. Selv om du bare deler ut en klype salt her og der, så kan det være nok. Naboene dine vil smake at bekjentskap med deg er godt. Hvis du er som et koselig, varmt lys i nabolaget ditt, så vil folk ha ha lyst til å stå rundt lyset. Kanskje er du den eneste troende i nærheten av de du bor ved, og det er en sjanse som du ikke har råd til å forkaste.


I våre dager må vi også finne ut av hvordan vi kan leve ut vårt disippelskap på helt nye arenaer. Måten vi oppfører oss eller er tilstede på sosiale medier, er ganske annerledes enn hvordan vi er sosiale når vi møter hverandre fysisk. Bruken av teknologiske redskaper for å være sosiale med hverandre i så stor grad som vi er i dag er noe ganske nytt for menneskeheten, og forskning har vist at brukere av sosiale medier er aktiv på ulike plattformer to timer hver dag. Det har gjort at vi har vært nødt til å lære oss en ny kultur - på godt og vondt.


På sosiale medier kan vi dessverre lære oss å delta i en ukultur og bruke dette teknologiske verktøyet på en usunn måte. Vi kan bli utsatt for løgn og misinformasjon som utfordrer troen vår. Men med Guds hjelp kan det også være et nyttig redskap for å disippelgjøre andre. Tenk på det at hver gang du klikker på, deler, kommenterer eller liker kristent innhold på sosiale medier, så er du med på å fremme evangeliet.


Det er med andre ord mange områder av hverdagen hvor vi ikke må glemme å være disipler. En av de viktigste er i våre egne hjem. Her pleier vi relasjonene med våre nærmeste: ektefellen, barna, søsknene, foreldrene og vennene våre som kommer på besøk. Når et troende menneske tar med seg bønnen, lovsangen, skriftlesningen, de gode gjerningene og trofastheten inn i hjemmet, i familien og i ekteskapet, så ligger det en smittsom kraft i det.


Josva sa: «Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» (Josva 24,15). Vil du si dette om ditt hus, ditt hjem, din familie? Vil du at det skal være et fredens hjem, et gledens hjem, et hjem hvor Guds kjærlighet får utspille seg? Det vil ikke alltid være enkelt, og det krever at du vil være en hverdagsdisippel.


På alle disse områdene lurer fristelser og tidstyver som kan ta fokuset vekk fra vår hensikt og mål som disipler. Men på de samme områdene ligger det muligheter. Muligheter til å vokse som disipler, til å dele troen med andre og til å lære hverandre å vandre med Jesus. Finn din styrke i Herren, vær frimodig og lev som en disippel i hverdagen!Dette er basert på en prekenserie med tittelen «Hverdagsdisippel - Å være som Jesus i hverdagen». Du kan høre talene på vår podcast eller lese referatene her: https://www.tabernakletoyer.no/ressurser


81 views0 comments

Recent Posts

See All

תגובות


bottom of page