top of page
Search
  • Writer's pictureNiklas R. B. Slettevoll

FRA MØRKE TIL LYS

Gud skaper lys i mørket og skaper liv der det før var livløst. Ved sin veldige makt er Gud også i stand til å skape lys i ditt liv. Han kan bringe deg fra mørke til lys.Hvor mange ganger har du irritert deg over mangelen på lys? Jeg skal være så dristig å anta at det er mange. Mørke gjør oss ikke bare tidvis utilpass, men gjør omgivelsene våre uoversiktlige, kanskje skremmende og til og med håpløse. Uten lyset er vi som blinde.


I J. R. R. Tolkiens Ringenes Herre er lys og mørke sterke symboler på det gode og det onde. Hvis man har sett den moderne filmatiseringen av disse bøkene, er det vanskelig å glemme de ikoniske scenene av Gandalf som bruker lyset i kampen mot balrogen i Morias gruver og Frodo som med Galadriels lys skremmer vekk kjempeedderkoppen på vei til Mordor. Og hvis du ikke har peiling på hva jeg akkurat skrev, så frykt ikke! Poenget er bare at lys og mørke som bilder på det gode og det onde er en gjenganger i utallige historier og eventyr.


Og det er nok ikke så rart, for det taler til vår iboende forståelse av lyset som et gode og mørket som et onde. Klart, mange nordboere kan irritere seg over de lyse sommernettene, men det er en annen historie.


I Bibelen knyttes Gud til lyset helt fra begynnelsen, da han brakte lyset inn i eksistensen og proklamerte at det var godt. At nettopp lyset er en av de første tingene som nevnes i forbindelse med Guds skaperverk er med på å understreke en fundamental sannhet om Gud, nemlig at han er god.


Gud ønsker å bringe lys, og gjør det i det absolutte mørke. Og i sin allmakts kraft gjør han det bare ved sitt Ord, slik det står i Hebr 11,3: «Ved tro forstår vi at verden ble formet ved Guds Ord; at de ting som sees, ikke ble til av de synlige ting.»


På en lignende måte er Gud villig til å skape åndelig lys i menneskers mørke hjerter ved sitt Ord. I begynnelsen av Johannesevangeliet står det: «I begynnelsen var Ordet; og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved Ham, og uten Ham ble ingenting til av det som ble til. I Ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket forsto det ikke.»


Ordet Johannes skriver om er Jesus. Altså, når Johannes skal skrive ned historien om Jesus, begynner han med å peke tilbake til skapelsen, og han sier at Jesus var Ordet som alt ble skapt ved.


I Jesus var liv, og dette livet er lys for oss mennesker. Det vil si, Jesus kom ikke for å skru på lysbryteren på rommet ditt, men for å gi deg nytt liv. Dette er lyset han tilbyr oss alle, sant liv som kjennetegnes ved troskap til Gud og en lengsel etter det himmelske og rene. Uten dette lyset lever vi i mørke.

Profeten Jesaja skriver om det å vandre i mørke: «Vi håper på lys, men se, det er natt, på lysglans, men vi går i mørke. Vi famler langs veggen som blinde, famler som om vi var uten øyne. Vi snubler midt på dagen som om det var skumring, midt i livet er vi som døde» (Jes 59,9-10). Dette er grunnen til at Johannes snakker om mørket som ikke forstod lyset. Mennesker er dette mørket, som ikke kjenner lyset.


Jeg snakket med en kvinne en gang og fortalte om vårt behov for Jesus, fordi bare han kan sette oss fri fra synden og gjenforene oss med Gud. Hun nærmest lo, fordi hun hadde vel ikke gjort noe som var så galt at Jesus skulle trenge å gi sitt liv for hennes skyld. Hun trengte ingen frelser. Hennes problem var at hun hevdet å se klart. Dette er det forblindende mørket som ligger over manges øyne, så de ikke ser lyset Jesus bringer til verden. I Jesu egne ord: «Hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at ikke gjerningene hans skal bli avslørt» (Joh 3,20).


De som vandrer i mørket vil bli dømt fordi de ikke tror. Gud sier ikke at man blir dømt bare fordi man ikke vet. Det er heller at man nekter å ta imot Guds gratis gave med tilgivelse og nåde for det vi har gjort.


Å tro er ikke bare å tro at Jesus levde eller å tro at Gud finnes. Johannes skriver om noen av de som selv bevitnet Jesu gjerninger, at «selv om Han [Jesus] hadde gjort så mange tegn foran øynene på dem, trodde de ikke på Ham» (Joh 12,37). Å tro er både det å tro på Guds og Jesu eksistens, men også å stole på at Gud holder sine løfter til oss og at Jesus var den han hevdet å være. Det er å stole på at Gud har makt til å la sitt lys skinne i deg og gi deg liv.


Merk deg dette: det er håp for deg som lengter etter lyset. I Bibelen kommer Guds Ord oss i møte i vårt mørke. Vi fortelles at Jesus er Verdens lys og at da Jesus døde og stod opp igjen, seiret han over mørkets krefter. Med denne sterke og håndgripelige metaforen om lys og mørke forklarer Bibelen vår situasjon med og uten Gud i et billedspråk vi kan forholde oss til. Enklere kan det ikke forklares.


Kanskje kjenner du at mørket omgir deg. Tenk da på Guds skapervilje og makt, at Han skapte lys i et tomt univers. Tenk på Jesus som sa at «de Ord Jeg taler til dere, er ånd, og de er liv» (Joh 6,63). Ved sitt Ord er han i stand til å lyse opp selv de mørkeste krokene av din sjel.


Hvis du søker åndelig opplysning og frelse, så er Jesus lyset du søker etter.122 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page