top of page

Ledig stilling

Image by Ben White

Ledig stilling som ungdomsleder

Er du vår nye ungdomsleder? Vi har ledig 50% stilling fra høsten 2022. 

Øyer pinsemenighet Tabernaklet er en aktiv flergenerasjonsmenighet, og i 2016 ansatte vi et ungt pastorpar. Vi ønsker å ha et livskraftig ungdomsarbeid, så vi ser etter deg som vil bygge menighet sammen med oss.

Menigheten ligger i Øyer i Gudbrandsdalen, bare 20 minutter fra Lillehammer sentrum. I Øyer kommune har vi et kommunesenter som har vært i vekst de siste årene. Det er også veldig god tilgang på friluftsaktiviteter med nærhet til fjellet, i tillegg til at bygda huser Hafjell alpinanlegg, som har bike park på sommerhalvåret. For barnefamilier er det mange tilbud, som Lekeland, Lilleputthammer, Hunderfossen eventyrpark og Veimuseet.

OM STILLINGEN

Ungdomsleder skal være hovedleder for ungdomsarbeidet og ivareta møter, bibelgrupper, arrangement, administrasjon og økonomi knyttet til ungdomsarbeidet, samt ha forkynnelse rettet mot ungdom og være tilgjengelig for samtaler med ungdommer som har behov for det.

Ungdomslederen skal stå inne for menighetens tros- og verdigrunnlag og aktivt samarbeide med menighetens ledelse for å nå menighetens felles mål, samt lede menighetens lokale ungdomsarbeid på en måte som er i tråd med dette.

Hovedmålet for ungdomslederstillingen er å lede ungdommer til tro på Jesus Kristus, inn i tjeneste for Gud og til et rikere åndsliv i etterfølgelsen av Jesus.

 

ARBEIDSOPPGAVER

Fasilitere gjennomføringen av arrangement knyttet til Connected ved å:

 • Være tilstede på ungdomssamlinger

 • Holde andakt

 • Planlegge undervisningen i en helhetlig og strategisk plan i samarbeid med hovedpastor

 • Lede ungdommer til tro på Jesus

 • Legge merke til gaver, talenter og behov hos enkeltungdommer for å veilede dem i deres tjeneste for Gud

 • Jobbe konkret inn mot «tweens» (barn i 5.-7. klasse)

 • Delegere ansvarsoppgaver til andre ungdomsledere

 • Være med som leder på trosopplæringsopplegget Tentro

 • Målrettet planlegging og promotering av ungdomsarbeidets aktiviteter

 • Være hovedkontakt inn mot Pinse Ung for menighetens ungdomsarbeid og rapportere inn medlemmer, søke om støttemidler og samle inn kontigent

 • Opprettholde kontakt og kommunisere med menighetens ledelse

 • Pleie forholdet til det større menighetsfelleskapet

 • Pleie relasjonen til andre menigheter og kristne ungdomsarbeid/-grupper i nærmiljøet der det er naturlig.

 • Delta på bønnesamlinger

KONTAKT

Send søknad og CV på e-post til kontakt@tabernakletoyer.no.

Kontaktperson:

Niklas R. B. Slettevoll

Tlf.: 47664285

E-post: niklas@tabernakletoyer.no

bottom of page