VÅR HISTORIE

Tidlig historie

Vår menighet har sitt utspring i og tilhører fortsatt pinsebevegelsen. Dette var en bevegelse som begynte i USA tidlig på 1900-tallet, og var preget av troen på at Den Hellige Ånds mirakuløse nådegaver fortsatt var virksom. Den ble brakt til Norge ved metodistpresten Thomas Ball Barratt i årsskiftet 1906/1907. Bevegelsen spredte seg raskt i Norge, og 50 år etter var det 249 menigheter med til sammen over 26 000 medlemmer.

I løpet av disse årene hadde pinsevekkelsen også spredt seg til Innlandet, hvor det så tidlig som i 1920 ble grunnlagt en pinsemenighet i Lillehammer. I 1937 hadde menigheten 330 medlemmer. Både før og etter dannelsen av Lillehammer pinsemenighet var det flere evangelister som var virksom i området. Pinsemenigheten i Øyer hadde sitt utspring fra denne menigheten i Lillehammer, hvor det ble dannet en bønnering i Øyer som senere utviklet seg til en selvstendig menighet.

Menighetsdannelse i Øyer

Grunnlaget for pinsemenigheten i Øyer ble lagt utover 1920-tallet. Da en pakke pinselitteratur kom til bygda fra Sverige i 1929, som handlet om pinsevekkelsens framgang i nabolandet, ble flere mennesker frelst. Disse bøkene og brosjyrene ble delt ut til så mange som mulig, og flere lot seg døpe i menigheten i Lillehammer. Denne spede vekkelsen la grunnlaget for menigheten i Øyer. De første årene utgjorde disse nydøpte Øyværingene en bønnering som var tilsluttet Lillehammer pinsemenighet.

6. mars 1943 ble Øyer pinsemenighet grunnlagt med 40 medlemmer. En av evangelistene som var virksom i Lillehammer pinsemenighet i 1930-40 årene var Roald Sæternes, og han ble menighetens første forstander i perioden 1943-45. Sammen med Sæternes bestod ledelsen av Asbjørn Lie, Andreas Ødegården og Henning Larsson.

Roald Sæternes.png

Roald Sæternes

Menighetsbygg

24.03.18 FORSTANDERE OG ELDSTE I ØYER PINSEMENIGHET 2.001.jpeg

Allerede vinteren 1939 kjøpte de senere eldstebrødrene Asbjørn Lie og Henning Ødegaarden et hus på Elvebakken i Øyer som skulle brukes til forsamlingslokale. Dette var det første menighetslokalet til Øyer pinsemenighet da menigheten ble offisielt grunnlagt i 1943.

I 1973 ble menigheten nødt til å selge Elvebakken, siden Vegvesenet ønsket å bygge ny E6 i dette området. Menighetshuset ble derfor revet og tomten solgt.

Det ble da kjøpt ny tomt litt lenger nord i bygda, hvor det allerede stod en bygning. Huset som var der ble brukt som midlertidig forsamlingslokale i tiden mens det nye bygget var under konstruksjon.

Forstandere og predikanter​

Roald Sæternes.png

Roald Sæternes, forstander

1943-1945

Skjermbilde 2021-08-06 kl. 09.30.58.png

Roy Vegard Reigem, forstander

1946-1949

Tore Helge Rem 2.png

Tore Helge Rem, forstander

1950-1953

Asbjørn Lie.png

Asbjørn Lie, ledende eldste/forstander

1954-1964

Josef Østby.png

Josef Østby, evangelist

Betjente menigheten som predikant 1959

Erling Frelsøy.png

Erling Frelsøy, evangelist

Betjente menigheten som predikant 1960

Bak f.v. - Olav Gudbrandsen, Magnar Løkken, Oskar Nordby, Per Ensby. Foran, f.v. - Asbjørn

Per Ensby, ledende eldste/forstander

1964-1979

Jan Berg.png

Jan Berg, evangelist

Betjente menigheten 1970-71

Jon Martin Øverby.png

Jon Martin Øverby, evangelist

Betjente menigheten 1976-1978

DSC_8534.jpg

Arne Nordby, ledende eldste/forstander

1979-1985

Johan Sandberg.png

Johan Sandberg, forstander

1985-1987

DSC_8534.jpg

Arne Nordby, ledende eldste/forstander

1987-1990

Knut Asplund.png

Knut Asplund, forstander

1990-1991

DSC_8534.jpg

Arne Nordby, ledende eldste/forstander

1991-1996

282605_1859572651192_5519995_n.jpg

Kåre Nordby, forstander

1997-2007

DSC_8534.jpg

Arne Nordby, ledende eldste/forstander

2007-2016

12573802_10153783116906145_97191638940714300_n.jpg

Niklas Robin Bildøy Slettevoll, forstander

2016-nå

På 60-tallet holdt menigheten også teltmøter i eget telt.

 

Innvielse av nytt menighetsbygg 18.-19. mars 1978.