top of page

Barne- og
ungdomsarbeid

Vi mener at det er viktig å satse på neste generasjon, derfor har vi flere ulike tilbud for barn og ungdom. Enter er en søndagsskole for barn i alderen 0-10 år som arrangeres annenhver søndag, mens for ungdommer har vi Connected som samles hver fredag. I tillegg arrangeres det ulike andre arrangementer for barn og barnefamilier.

 

På Enter har vi bruk for ledere som kan være med på å passe barna under søndagsskolen, undervise og diverse andre praktiske oppgaver.

 

I ungdomsarbeidet Connected har ungdommene et eget ungdomslederråd, men trenger likevel folk som kan bidra med for eksempel å lage mat til kiosken etter hver samling. Inntektene fra kiosken går til drift av ungdomsarbeidet.

Alle som ønsker å jobbe direkte med barn og ungdom i vår menighet er nødt til å fremlegge politiattest. 

Ta kontakt hvis du ønsker å bidra!

Anker 1
bottom of page